Home/2016

Schedule for selecting projects and studies by MOE under JCM promotion Scheme in FY2016

(as of Sep 5, 2016) [JCM Model Project (Includes collaboration with projects supported by JICA and other governmental-affiliated financial institute)] First call for request Selection is completed in 15 July, 2016 Second call for request Items Date Starting date of call for request 5 September, 2016 Deadline for entities to submit their application Beginning of [...]

Joint Committee decision

The Joint Committee adopted the decision on the following documents by electronic means.   Rules of Implementation for the Joint Crediting Mechanism (ver03.0) JCM Credits Issuance Request Form (ver03.0) JCM Project Design Document Form (ver03.0) JCM Verification Report Form (ver02.0) JCM Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report (ver03.0)   Please visit the [...]

First large-scale solar power plant to be commissioned this year

Mongolian company Solar Power International LLC, and Japan’s Sharp Corporation and Shigemitsu Shoji Co., Ltd. have signed an agreement to cooperate on the first large-scale solar power plant business in Mongolia. The participants in the project held an agreement  signing ceremony in Ulaanbaatar yesterday. Construction of the solar power plant will begin by the end [...]

Electronic decision by Joint Committee

The Joint Committee adopted the decision on the following documents by electronic means. Rules of Implementation for the Joint Crediting Mechanism (JCM) ver02.0 Joint Crediting Mechanism Project Cycle Procedure ver04.0 JCM Modalities of Communication Statement Form ver02.0 JCM Credits Issuance Request Form ver02.0 Joint Crediting Mechanism Guidelines for Developing Proposed Methodology ver02.0 Joint Crediting Mechanism [...]

ХААН БАНК ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОЖ БАЙНА

ХААН Банк, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банктай Тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилтийн хөтөлбөр /MonSeff/-ийн хүрээнд 10 сая ам.долларын санхүүжилтийн гэрээг байгуулсан байна. Монголын тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилтийн төслийн зээлийг эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгох тоног төхөөрөмж худалдан авах, эрчим хүчний алдагдлыг багасгах зорилгоор үйлдвэр үйлчилгээний газартаа засвар хийх, өргөтгөх, эрчим хүчний илүүдэл хэрэглээг багасгах техник шинэчлэл [...]

Schedule for selecting projects and studies by MOE under JCM promotion Scheme in FY2016

(as of 29 Mar, 2016) [JCM Model Project (Includes collaboration with projects supported by JICA and other governmental-affiliated financial institute)] Items Date Starting date of call for request 8 April, 2016 Deadline for entities to submit their application 16 May, 2016 Announcement of selected Model Projects Around end of June, 2016 [ADB Trust Fund] Items [...]

Schedule for selecting projects and studies by MOE under JCM promotion Scheme in FY2016

(as of 11 Mar, 2016) [Feasibility Studies for Large Scale Project] Items Date Starting date of call for request 10 March, 2016 Deadline for entities to submit their application 10 May, 2016 Planned date of selecting FS Middle of June, 2016 [JCM Model Project (Includes collaboration with projects supported by JICA and other governmental-affiliated financial [...]

ХКОМ-ыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 оны санхүүгийн жилд Японы Байгаль орчны яамнаас төсөл хөтөлбөрүүд болон судалгаануудыг сонгон шалгаруулах хуваарь

(2016 оны 2 сарын 26-ны байдлаар) [ХКОМ-ын Загвар төсөл (ЖАЙКА болон бусад төрийн харьяалалтай санхүүгийн байгууллагуудаар дэмжигдэж байгаа төслүүд хамаарагдана)] Нэрс Огноо Тендерийн зар эхлэх огноо 2016 оны 4 сарын эхэн болон дунд үеэр Хуулийн этгээдийн анкетыг авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 5 сарын дунд үеэр Сонгогдсон загвар төслийг зарлах хугацаа 2016 оны 6 сарын [...]