Home/Бүртгэгдсэн төслүүд/Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих

Project Description

Төслийн нэр Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих
Ref No. MN005
PDD form 
Monitoring plan
 
Supporting documentation
 
Supporting documentation
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ (ТӨК) NPTG
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Hitachi, Ltd
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance Limited
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Өмнөговь, Дорноговь аймаг, 1. Өмнөговь аймаг; Ханбогд суманд 74 км дамжуулах шугам, Манлай суманд 48 км дамжуулах шугам 2. Дорноговь аймаг; Мандах суманд 37.4 км дамжуулах шугам
Уртраг, Өргөрөг:(1) Өмнөговь аймаг: N43°06’26.4”,E106°46’10.0”;

(2) Дорноговь аймаг: N43°52’46.5″,E108°20’27.5″.

Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 10 сарын 1
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 14  жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

  • – (in 2013)
  • – (in 2014)
  • – (in 2015)
  • – (in 2016)
  • 12 (in 2017)
  • 25 (in 2018)
  • 93 (in 2019)
  • 441 (in 2020)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
  • 2017.06.07  –  2017.07.06
Бүртгэл  

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Project Details