Энэхүү механизмыг хэрэгжүүлэхийн тулд хоёр тал хамтарсан хороо байгуулан ажиллана. Хамтарсан хорооны үндсэн үүрэг нь ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх дүрэм, журмуудыг батлах, төслийн аргачлалыг батлах, төслийг бүртгэх, хөндлөнгийн байгууллагыг томилох, төслүүдийн кредитийг бүртгэх зэрэг юм. Уг хороонд улс тус бүрээс холбогдох яам, газар, албаны 10 хүртэлх хүмүүс орж ажиллах эрхтэй бөгөөд Засгийн Газрын бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан Монголын талаас хамтарсан хорооны гишүүдийг БОАЖЯ, ЭХЯ, ГХЯ, ХХАХҮЯ, УУХҮЯ, ЗТЯ, БХБЯ, НЗДТГ, ЭХЗХ-ны төлөөллийг багтаан шинэчилж Японы талаас БОЯ, ЭЗХАҮЯ, ГХЯ, Монголд суугаа Японы элчин сайдын яамны төлөөлөлтэй хамтарсан хороог байгуулсан. Хамтарсан хороо нь Талуудыг төлөөлсөн 2 даргатай, мөн хоёр талдаа Нарийн бичгийн газрыг томилон ажиллуулна.

  1. Хамтарсан хорооны дүрэм, журам

JCM_MN_RoP_JC_ver02.0

2. Хамтарсан хорооны гишүүд

JC Members from the Mongolian side

Co-Chair, Z.Batjargal  /Mr/ Ministry of Environment and Tourism
B.Erkhembayar /Mr/ Energy Regulatory Commission of Mongolia
D.Davaadorj /Mr/ Ministry of Mining and Heavy Industry
B.Altaibaatar /Mr/ Ministry of Construction and Urban Development
M.Enkh-Amar /Mr/ Ministry of Food Agriculture and Light Industry
E.Sarantogos /Ms/ Ministry of Foreign Affairs
J.Sereeter /Mr/ Ministry of Road and Transportation
B.Tsatsral  /Ms/ The Governor’s office of the Capital city
O. Bavuudorj /Mr/ Ministry of Energy

JC Members from the Japanese side

Co-Chair, Mr. Shinichirou HAYASHI Embassy of Japan in Mongolia
Mr. Hiromichi MIYASHITA Embassy of Japan in Mongolia
Mr. Kaoru MAGOSAKI Ministry of Foreign Affairs
Mr. Yukihiro KAWAGUCHI Ministry of Economy, Trade, and Industry
Mr. Kazuhisa KOAKUTSU Ministry of the Environment