# Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих газар Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт Төслийн товч тайлбар
1 Цементийн үйлдвэрт эрчим хүчийг хэмнэж хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах төсөл Дархан Уул аймаг 78,000 тн СО2/нэг жилд Эрэлийн цементийн үйлдвэрт одоо ашитглагдаж байгаа нойтон арга технологийг хуурай арга технологид шилжүүлэх боломжийг судлах, зардал үр ашиг, технологийн өөрчлөлт хийснээр бий болох хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг тооцоолох
2 Тогтвортой эрчим хүчний хангамжыг бий болгох зорилгоор 10МВт-ийн Нарны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих Говь-Алтай аймаг, Тайшир сум 17,537 тнСО2/нэг жилд Тайширийн усан цахилгаан станцтай хослон ажиллах нарны станцыг байгуулах боломж, бололцоог судлах, төсөл хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг судлах
3 3,4-р ДЦС дээр дулаалгыг сайжруулах, ус, агаарыг цэвэршүүлэх замаар эрчим хүчний үр ашигийг нэмэгдүүлэх төсөл Улаанбаатар хот 3000 тнCO2/нэг жилд 3,4-р дулааны цахилгаан станцууд дээр дулаан дамжуулах хоолойн дулаалгыг сайжруулах, дулаан солилцуурыг цэвэрлэх технологи, арга барилыг өөрчилснөөр хэдий хэмжээний хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахыг тооцоолох
4 Улаанбаатар хотын гэр хорооллуудад эрчим хүчний үр ашигтай цогцолбор нэвтрүүлж хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах талаарх судалгаа Улаанбаатар хот 500 тн CO2/нэг жилд Маш сайн дулаалгатай, агаар нэвтрүүлдэггүй барилгын технологийг нэвтрүүлснээр хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломжыг судлах
5 Салхин эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн төслийг хөгжүүлэх судалгаа Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум Өмнөговь аймгийн Цогтцэцийн суманд байгуулах салхин паркын төслийг хэрэгжүүлэх боломж, хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг тооцоолох судалгааг хийх
6 Монголд нарны эрчим хүчийг ашиглах нь Ховд аймгийн Дөргөн сум

Аль нэг хотод

 

16,500 тнCO2/нэг жилд

4тнCO2/нэг жилд/нэг төсөл

Дөргөний усан цахилгаан станцтай хослон ажиллах 10 МВт-ийн нарны станцыг байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, зураг, төслийг боловсруулах судалгаа (ii) Хотод байгаа барилгын дээвэр дээр нарны панел суурилуулан цахилгаан үйлдвэрлэж нийлүүлэх боломжыг судлах