Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих

Төслийн нэр Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих Ref No. MN005 PDD form  Monitoring plan  Supporting documentation  Supporting documentation ХаХ(PDF) MoC Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ (ТӨК) NPTG Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Hitachi, Ltd ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance [...]

Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл

Төслийн нэр Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл Ref No. MN003 PDD form  Monitoring plan  Supporting documentation ХаХ(PDF) MoC Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Solar Power International LLC Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Sharp corporation ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association Төслийн байршил Улс: Moнгол Дархан-Уул аймаг, Дархан хот Уртраг, [...]

МонНарангийн 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл

Төслийн нэр Улаанбаатар хот дахь 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын суурилуулалт Ref No. MN003 PDD form Monitoring plan ХаХ(PDF) MoC Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Bridge LLC; Everyday Farm LLC Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Farmdo Co, Ltd ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association Төслийн байршил Улс: Moнгол Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-ийн [...]

Нарны цахилгаан станцыг суурилуулах системийн аргачлал

Арга зүй № MN_AM003 Санал болгосон арга зүй № MN_PM004 Хамрах хүрээ 1. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл /сэргээгдэх, үл сэргээгдэх/ Төслийн нэр Нарны цахилгаан станцыг суурилуулах системийн аргачлал Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/47  

Техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгааны төслүүд

# Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих газар Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт Төслийн товч тайлбар 1 Цементийн үйлдвэрт эрчим хүчийг хэмнэж хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах төсөл Дархан Уул аймаг 78,000 тн СО2/нэг жилд Эрэлийн цементийн үйлдвэрт одоо ашитглагдаж байгаа нойтон арга технологийг хуурай арга технологид шилжүүлэх боломжийг судлах, зардал үр ашиг, технологийн өөрчлөлт хийснээр бий болох хүлэмжийн [...]

Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

Төслийн тайлбар Төслийн нэр Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөлRef No. MN002 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Төслийн арга зүй (PDF) MoC Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) ANU-SERVICE CO.,LTD Төсөлд оролцогч тал  (Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд  (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих [...]

Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах

Төслийн тайлбар Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах Ref No. MN001 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Харилцааны арга хэлбэр MoC Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD. Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих газар Улс: [...]

Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах Ref No. MN001 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Харилцааны арга хэлбэр MoC Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD. Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол Хот: [...]

Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

Төслийн нэр Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөлRef No. MN002 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Төслийн арга зүй (PDF) MoC Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) ANU-SERVICE CO.,LTD Төсөлд оролцогч тал  (Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд  (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол [...]

Халуун ус түгээх сүлжээг өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухаар солих, суулгах ажил

Арга зүй № MN_AM002 Санал болгосон арга зүй № MN_PM002 Хамрах хүрээ 1. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл Төслийн нэр Халуун ус түгээх сүлжээг өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухаар солих, суулгах ажил Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/13