Project Description

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах
Ref No. MN001
PDD form
Monitoring plan

Supporting documentation

Supporting documentation

Supporting documentation
Харилцааны арга хэлбэр MoC
Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD.
Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD.
3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center
Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол
Хот: Улаанбаатар
Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо
Өргөрөг, уртраг:Latitude: 47° 51′ 42.3″, Longitude: 106° 47′ 43.3″
Хугацаа Эхлэх хугацаа: 2014-10-01
Дуусах хугацаа: 15 жил
Арга зүйн No.
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) Тооцоолсон ялгаралтын бууралт жилээр:

  • 0 (in 2013)
  • 0 (in 2014)
  • 92 (in 2015)
  • 92 (in 2016)
  • 92 (in 2017)
  • 92 (in 2018)
  • 92 (in 2019)
  • 92 (in 2020)
Төлөв байдал Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал асуулга
  • 2015/05/28 –  2015/06/26
Бүртгэл