Loading...

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

.

2006, 2019

Танилцуулга

Япон улс дэлхий нийтийн өмнө хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах хүлээсэн үүргийнхээ дагуу Хамтарсан Кредит Олгох Механизм (ХКОМ)-ыг 2013 оноос эхлэн [...]