ХКОМ-ын хэрэгжилтийг хангах, ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам боловсруулах, аргачлалыг батлах, төслийг бүртгэх, хөндлөнгийн байгууллагыг томилох, хүлэмжийн хийн ялгарлын  бууралтын кредитийг олгох зорилготой хоёр улсын Засгийн газрын төлөөллөөс бүрдсэн Хамтарсан Хороог байгуулан ажиллана. Хамтарсан Хороо нь Талуудыг төлөөлсөн 2 даргатай, мөн Хамтарсан Хорооны дэргэд Нарийн бичгийн газрыг томилон ажиллуулна.

  1. Хамтарсан хорооны дүрэм, журам

JCM_MN_RoP_JC_ver03.0

2. Хамтарсан хорооны гишүүд

МОНГОЛ ТАЛЫН ХАМТАРСАН ХОРООНЫ ГИШҮҮД
Дарга, О.Одбаяр Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын яам
Б.Болор-Эрдэнэ Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо
Ч.Хишигдалай Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн яам
Ц.Болорчулуун Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн яам
С.Болорчимэг Гадаад Харилцааны яам
Д.Гэрэлням Зам Тээвэр, Хөгжлийн яам
Б.Ерөн-Өлзий Эрчим Хүчний яам
Г.Даваажаргал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Ш.Цэрэндулам Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын яам
ЯПОН ТАЛЫН ХАМТАРСАН ХОРООНЫ ГИШҮҮД
Дарга, Шигэрү КИКУМА Япон Улсын Элчин Сайдын яам
Ацуши КАТО Гадаад Харилцааны яам
Норихиро КИМУРА Эдийн Засаг, Худалдаа Аж Үйлдвэрийн яам
Такаюүки ШИГЭМАЦУ Байгаль Орчны яам
Мицуру КАЯАМА Япон улсын Элчин Сайдын яам