Home/ХКОМ-ын төслүүд/Бүртгэгдсэн төслүүд

Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих

Төслийн нэр Монголд өндөр үр ашигтай, эрчим хүчний алдагдал багатай эрчим хүчний дамжуулах шугам барих
Ref No. MN005
PDD form 
Monitoring plan
 
Supporting documentation
 
Supporting documentation
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Үндэсний цахилгаан дамжуулах сүлжээ (ТӨК) NPTG
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Hitachi, Ltd
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-007 Lloyd’s Register Quality Assurance Limited
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Өмнөговь, Дорноговь аймаг, 1. Өмнөговь аймаг; Ханбогд суманд 74 км дамжуулах шугам, Манлай суманд 48 км дамжуулах шугам 2. Дорноговь аймаг; Мандах суманд 37.4 км дамжуулах шугам
Уртраг, Өргөрөг:(1) Өмнөговь аймаг: N43°06’26.4”,E106°46’10.0”;

(2) Дорноговь аймаг: N43°52’46.5″,E108°20’27.5″.

Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 10 сарын 1
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 14  жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

 • – (in 2013)
 • – (in 2014)
 • – (in 2015)
 • – (in 2016)
 • 12 (in 2017)
 • 25 (in 2018)
 • 93 (in 2019)
 • 441 (in 2020)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
 • 2017.06.07  –  2017.07.06
Бүртгэл  

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл

Төслийн нэр Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл
Ref No. MN003
PDD form 
Monitoring plan
 
Supporting documentation
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Solar Power International LLC
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Sharp corporation
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Дархан-Уул аймаг, Дархан хот
Уртраг, Өргөрөг:N49° 24’07.24″, E105°56’41.78″
Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 1 сарын 1
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 17  жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

 • – (in 2013)
 • – (in 2014)
 • – (in 2015)
 • – (in 2016)
 • 11,221 (in 2017)
 • 11,221 (in 2018)
 • 11,221 (in 2019)
 • 11,221 (in 2020)
 • 11,221 (in 2021)
 • 11,221 (in 2022)
 • 11,221 (in 2023)
 • 11,221 (in 2024)
 • 11,221 (in 2025)
 • 11,221 (in 2026)
 • 11,221 (in 2027)
 • 11,221 (in 2028)
 • 11,221 (in 2029)
 • 11,221 (in 2030)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
Бүртгэл  

МонНарангийн 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл

Төслийн нэр Улаанбаатар хот дахь 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын суурилуулалт
Ref No. MN003
PDD form
Monitoring plan
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Bridge LLC; Everyday Farm LLC
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Farmdo Co, Ltd
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-ийн гарамаас цааш 2 км-ийн зайд
Уртраг, Өргөрөг:N48°2’06”, E106°30’59”; N48°1’59”, E106°30’43”; N48°1’59”, E106°30’56”, N48°2’07”, E106°30’56”
Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 8 сарын 26
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 20 жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

 • – (in 2013)
 • – (in 2014)
 • – (in 2015)
 • – (in 2016)
 • 1,273 (in 2017)
 • 2,171 (in 2018)
 • 2,171 (in 2019)
 • 2,171 (in 2020)
 • 2,171 (in 2021)
 • 2,171 (in 2022)
 • 2,171 (in 2023)
 • 2,171 (in 2024)
 • 2,171 (in 2025)
 • 2,171 (in 2026)
 • 2,171 (in 2027)
 • 2,171 (in 2028)
 • 2,171 (in 2029)
 • 2,171 (in 2030)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
 • 2017.02.09  –  2017.03.10
Бүртгэл

Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах
Ref No. MN001
PDD form
Monitoring plan

Supporting documentation

Supporting documentation

Supporting documentation
Харилцааны арга хэлбэр MoC
Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD.
Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD.
3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center
Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол
Хот: Улаанбаатар
Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо
Өргөрөг, уртраг:Latitude: 47° 51′ 42.3″, Longitude: 106° 47′ 43.3″
Хугацаа Эхлэх хугацаа: 2014-10-01
Дуусах хугацаа: 15 жил
Арга зүйн No.
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) Тооцоолсон ялгаралтын бууралт жилээр:

 • 0 (in 2013)
 • 0 (in 2014)
 • 92 (in 2015)
 • 92 (in 2016)
 • 92 (in 2017)
 • 92 (in 2018)
 • 92 (in 2019)
 • 92 (in 2020)
Төлөв байдал Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал асуулга
 • 2015/05/28 –  2015/06/26
Бүртгэл

Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

 

Төслийн нэр Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

Ref No. MN002
PDD form
Monitoring plan

Supporting documentation

Supporting documentation

Supporting documentation

Төслийн арга зүй (PDF) MoC
Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) ANU-SERVICE CO.,LTD
Төсөлд оролцогч тал  (Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD.
3-гч талын этгээд  (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center
Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол
Аймаг: Төв
Сум: Борнуур
Өргөрөг, уртраг:Latitude: 48° 27′ 53″, Longitude: 106° 15′ 26″
Хугацаа Эхлэх хугацаа: 2014/09/24
Дуусах хугацаа: 15 жил
Арга зүй  No.
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) Жилд бууруулах ялгаралтын хэмжээ

 • 0 (in 2013)
 • 0 (in 2014)
 • 206 (in 2015)
 • 206 (in 2016)
 • 206 (in 2017)
 • 206 (in 2018)
 • 206 (in 2019)
 • 206 (in 2020)
Төлөв байдал Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
 • 2015/05/28  – 2015/06/26
Бүртгэл