Project Description

Төслийн нэр Улаанбаатар хот дахь 12.7 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын суурилуулалт
Ref No. MN003
PDD form
Monitoring plan
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Bridge LLC; Everyday Farm LLC
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Farmdo Co, Ltd
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-ийн гарамаас цааш 2 км-ийн зайд
Уртраг, Өргөрөг:N48°2’06”, E106°30’59”; N48°1’59”, E106°30’43”; N48°1’59”, E106°30’56”, N48°2’07”, E106°30’56”
Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 8 сарын 26
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 20 жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

 • – (in 2013)
 • – (in 2014)
 • – (in 2015)
 • – (in 2016)
 • 1,273 (in 2017)
 • 2,171 (in 2018)
 • 2,171 (in 2019)
 • 2,171 (in 2020)
 • 2,171 (in 2021)
 • 2,171 (in 2022)
 • 2,171 (in 2023)
 • 2,171 (in 2024)
 • 2,171 (in 2025)
 • 2,171 (in 2026)
 • 2,171 (in 2027)
 • 2,171 (in 2028)
 • 2,171 (in 2029)
 • 2,171 (in 2030)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
 • 2017.02.09  –  2017.03.10
Бүртгэл