Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

Төслийн тайлбар

Төслийн нэр Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөлRef No. MN002
PDD form
Monitoring plan

Supporting documentation

Supporting documentation

Supporting documentation
Төслийн арга зүй (PDF) MoC
Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) ANU-SERVICE CO.,LTD
Төсөлд оролцогч тал  (Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD.
3-гч талын этгээд  (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center
Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол
Аймаг: Төв
Сум: Борнуур
Өргөрөг, уртраг:Latitude: 48° 27′ 53″, Longitude: 106° 15′ 26″
Хугацаа Эхлэх хугацаа: 2014/09/24
Дуусах хугацаа: 15 жил
Арга зүй  No.
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) Жилд бууруулах ялгаралтын хэмжээ

 • 0 (in 2013)
 • 0 (in 2014)
 • 206 (in 2015)
 • 206 (in 2016)
 • 206 (in 2017)
 • 206 (in 2018)
 • 206 (in 2019)
 • 206 (in 2020)
Төлөв байдал Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
 • 2015/05/28  – 2015/06/26
Бүртгэл

Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах

Төслийн тайлбар

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах
Ref No. MN001
PDD form
Monitoring plan

Supporting documentation

Supporting documentation

Supporting documentation
Харилцааны арга хэлбэр MoC
Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD.
Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD.
3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center
Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол
Хот: Улаанбаатар
Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо
Өргөрөг, уртраг:Latitude: 47° 51′ 42.3″, Longitude: 106° 47′ 43.3″
Хугацаа Эхлэх хугацаа: 2014-10-01
Дуусах хугацаа: 15 жил
Арга зүйн No.
Ялгаралтын бууралт (tCO2e) Тооцоолсон ялгаралтын бууралт жилээр:

 • 0 (in 2013)
 • 0 (in 2014)
 • 92 (in 2015)
 • 92 (in 2016)
 • 92 (in 2017)
 • 92 (in 2018)
 • 92 (in 2019)
 • 92 (in 2020)
Төлөв байдал Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал асуулга
 • 2015/05/28 –  2015/06/26
Бүртгэл