Project Description

Төслийн нэр Дархан хот дахь 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцын төсөл
Ref No. MN003
PDD form 
Monitoring plan
 
Supporting documentation
ХаХ(PDF) MoC
Төсөлд оролцогч талууд (Moнгол) Solar Power International LLC
Төсөлд оролцогч талууд (Япон) Sharp corporation
ХМН хийгч гуравдагч талын этгээд (TPE) TPE-MN-004 Japan Management Association
Төслийн байршил Улс: Moнгол
Дархан-Уул аймаг, Дархан хот
Уртраг, Өргөрөг:N49° 24’07.24″, E105°56’41.78″
Хугацаа Төслийн эхлэх хугацаа: 2017 оны 1 сарын 1
Төсөл хэрэгжих хугацаа: 17  жил
Арга зүй №.
Ялгаралын бууралт (tCO2e) Ялгаралын бууралтыг жилээр тооцоход

 • – (in 2013)
 • – (in 2014)
 • – (in 2015)
 • – (in 2016)
 • 11,221 (in 2017)
 • 11,221 (in 2018)
 • 11,221 (in 2019)
 • 11,221 (in 2020)
 • 11,221 (in 2021)
 • 11,221 (in 2022)
 • 11,221 (in 2023)
 • 11,221 (in 2024)
 • 11,221 (in 2025)
 • 11,221 (in 2026)
 • 11,221 (in 2027)
 • 11,221 (in 2028)
 • 11,221 (in 2029)
 • 11,221 (in 2030)
Төлөв Бүртгэгдсэн төсөл
Олон нийтийн санал
Бүртгэл