Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан дамжуулах шугам суурилуулах ажил

Арга зүй № MN_AM001 Санал болгосон арга зүй № MN_PM001 Хамрах хүрээ 2. Эрчим хүч түгээх Төслийн нэр Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан дамжуулах шугам суурилуулах ажил Дэлгэрэнгүйг: https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/5  

Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухыг суурилуулах Ref No. MN001 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Харилцааны арга хэлбэр MoC Төсөлд оролцогч тал (Монгол) ANU-SERVICE CO.,LTD. Төсөлд оролцогч тал(Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих газар Улс: Монгол [...]

Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл

  Төслийн нэр Төв аймгийн Борнуур суманд өндөр үр ашигтай нам даралтын зуухны төвлөрсөн системийг суурилуулах, шинэчлэх төсөл Ref No. MN002 PDD form Monitoring plan Supporting documentation Supporting documentation Supporting documentation Төслийн арга зүй (PDF) MoC Төсөлд оролцогч тал(Mонгол) ANU-SERVICE CO.,LTD Төсөлд оролцогч тал  (Япон) SUURI-KEIKAKU CO.,LTD. 3-гч талын этгээд  (TPE) TPE-MN-013 National Renewable Energy Center Төсөл хэрэгжих [...]