Home/2023

ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМ(ХКОМ)-ЫН 10 ЖИЛИЙН ОЙН СЕМИНАРЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОЙМ

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны "Нүүрстөрөгч багатай хөгжлийн түншлэл" буюу Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр ХКОМ-ын 10 жилийн ойн семинар, хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Семинарын хүрээнд Япон, Монгол хоёр улсын ХКОМ-аар дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа хамтын ажиллагаа нь Монгол Улсын хүлэмжийн хийн [...]

[ЗАРЛАЛ:] ХКОМ-ыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны санхүүгийн жилд Япон Улсын Байгаль орчны яамнаас төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулах хуваарь

Зорилго: ХКОМ-ын Загвар төслүүд нь 2021 оны 6 дугаар сард Японы Байгаль Орчны яамнаас гаргасан “Нүүрстөрөгчгүйжүүлэх дэд бүтцийн санаачилга”, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас баталсан “Дэлхийн дулаарлын эсрэг авах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний дагуу ХКОМ-ыг хэрэгжүүлэгч түнш орнуудын хэрэгцээг харгалзан нүүрстөрөгчгүйжүүлэх тэргүүлэх технологийг нэвтрүүлэх замаар дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой. Япон улсын [...]