ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМ(ХКОМ)-ЫН 10 ЖИЛИЙН ОЙН СЕМИНАРЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОЙМ

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны "Нүүрстөрөгч багатай хөгжлийн түншлэл" буюу Хамтарсан Кредит Олгох Механизм(ХКОМ)-ын 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр ХКОМ-ын 10 жилийн ойн семинар, хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Семинарын хүрээнд Япон, Монгол хоёр улсын ХКОМ-аар дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа хамтын ажиллагаа нь Монгол Улсын хүлэмжийн хийн [...]